3 Minuten leestijd

Strategie consultancy gaat online in gesprek

ESG Acceleration Scan van Finch & Beak richt zich op maatschappelijk èn financieel rendement

De ESG Acceleration Scan helpt bedrijven om hun duurzaamheidsstrategie kritisch te beoordelen en keuzes te maken gericht op maatschappelijk èn financieel rendement. De aanbieder van de scan, Boutique consultancy Finch & Beak, gebruikt de scan om het gesprek aan te gaan met klanten en prospects over duurzaamheid èn om de gedegen methodologie en gespecialiseerde kennis te etaleren. De scan is gemaakt met het Calabi platform voor commerciële interactie.

Lees verder na de afbeeldingStrategie consultancy gaat online in gesprek

Duurzaamheidsstrategie

Finch & Beak is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheidsstrategie. Het bedrijf is ruim 20 jaar actief en heeft in die tijd meer dan 100 corporate klanten geadviseerd uit verschillende Europese landen. Finch & Beak heeft kantoren in Rotterdam en Barcelona en werkt nauw samen met een aantal gerenommeerde opleidingsinstituten, waaronder IMD (International Institute for Management Development) in Lausanne.

Onderzoek en boek ‘Winning Sustainability Strategies’

Jan van der Kaaij, een van de oprichters van Finch & Beak deed met een hoogleraar aan het IMD, Benoit Leleux, uitgebreid onderzoek naar de financiële prestaties van bedrijven die al een duurzaamheidsstrategie omarmden. Over het onderzoek en de uitkomsten schreven Van der Kaaij en Leleux het boek ‘Winning Sustainability Strategies’. 

Duurzaamheidsstrategie leidt tot betere financiële prestaties 

Het boek draait om vier belangrijke gebieden rond een duurzaamheidsstrategie. Bedrijven die op deze vragen de ‘juiste’ antwoorden weten te geven blijken bovengemiddeld te presteren. Omdat het onderzoek van Van der Kaaij en Leleux is gebaseerd op analyse van een grote hoeveelheid data zijn de conclusies ook goed onderbouwd. Dat maakt het interessant voor bedrijven om snel te kunnen nagaan of ze goede antwoorden op de vragen kunnen geven. Als dit niet het geval is blijven er mogelijkheden onbenut om te versnellen op het gebied van duurzaamheid en daarmee dus ook financieel beter te presteren. 

Sterktes en zwaktes van duurzaamheidsstrategie in kaart

Finch & Beak ontwikkelde met Calabi de ‘ESG Acceleration Scan. Door het beantwoorden van 19 vragen kunnen bedrijven de sterktes en zwaktes van hun duurzaamheidsstrategie in kaart brengen op vier gebieden: doel, richting, snelheid en waardecreatie. 

Adviezen op maat

Na het beantwoorden van de vragen krijgen invullers een overall score en daarnaast scores op een aantal deelgebieden. Bij de uitkomsten ontvangen de beslissers die de scan hebben gedaan adviezen op maat over waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn. De adviezen zijn gebaseerd op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Winning Sustainability Strategies. Bedrijven leren zo dus van veelal beursgenoteerde voorlopers die al hebben uitgevonden welke strategische keuzes zich vertalen naar betere financiële prestaties.

Combinatie van maatwerk en standaard functionaliteit

Om tot een goede ‘self-assessment’ te komen werden door Calabi aanpassingen gedaan aan het bestaande platform. Finch & Beak gaf in een matrix aan hoe scores op verschillende vragen moesten worden verdeeld over een aantal meetpunten.
Het maatwerk aan deze matrix maakte dat bestaande functies van het Calabi interactieve content platform konden worden uitgebreid. Zo kan de scan een methodologisch juiste en genuanceerde uitslag leveren. De ontwikkeltijd en kosten konden door de combinatie van maatwerk en standaard functies worden beperkt.

Meer dan 200 internationale beslissers

De vragen van de scan zijn inmiddels beantwoord door meer dan 200 beslissers uit meerdere landen in vijf werelddelen. De scan heeft ook nieuwe klanten en opdrachten opgeleverd. Ongeveer de helft van de mensen die de self-assessment doorlopen registreert zich en verkrijgt daarmee ook toegang tot de volledige rapportage. Een deel van de mensen die de scan invullen blijft dus nog ‘onder de radar’. Deze mensen hebben echter wel een goed beeld kunnen krijgen van wat Finch & Beak te bieden heeft als het gaat om denkkracht en methodologie. Uiteraard is het goed mogelijk dat mensen na een initiële verkenning alsnog tot een persoonlijk contact komen op een later moment.

Intern gebruik voor analyse en rapportage

Finch & Beak maakt ook intern gebruik van de ESG scan voor analyse en rapportage. Regelmatig wordt aan verschillende contactpersonen bij een klant of prospect gevraagd de vragen van de scan te beantwoorden. Met behulp van de antwoorden worden analyses en rapportages gemaakt.

Inbedding in online marketing van Finch & Beak

De ESG scan is ingebed in de totale (online) marketing strategie. De scan en de vele content over het onderwerp ervan draagt bij aan goede vindbaarheid van Finch & Beak via Google en andere zoekmachines.

De scan is onderwerp geweest van artikelen in de nieuwsbrief van Finch & Beak die aan een grote groep relaties wordt verzonden. De ontvangers hebben zelf gekozen deze te willen (blijven) ontvangen.

De scan is ook gebruikt in de social networking aanpak van F&B, met name via het Linkedin platform.

Events en webinars

Finch & Beak deelt haar specialistische kennis regelmatig met klanten en relaties via events waaraan soms tegen betaling en soms gratis kan worden deelgenomen. Sinds de COVID-19 crisis is er meer nadruk komen te liggen op online events. Voor een ESG acceleration webinar waren meer dan 100 aanmeldingen en een groot deel van de mensen die zich hadden aangemeld hebben ook daadwerkelijk deelgenomen aan de online sessie.

Scan als digitale dienstverlening

Omdat de ESG scan goed werkt wordt op dit moment gewerkt aan een meer digitale dienstverlening die op de scan is gebaseerd. Bij Calabi zien we dit op het moment veel gebeuren. Interactieve instrumenten worden gelanceerd als marketinginstrument maar gaan steeds vaker ook een rol spelen in een klantsucces strategie en worden regelmatig onderdeel van betaalde digitale dienstverlening. Bij een scan die gebaseerd is op gedegen onderzoek en een wetenschappelijke getoetste methodiek is dit niet meer dan logisch.

Meer informatie

Eelco Kraefft
Eelco Kraefft
Partner
Calabi

Calabi
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
020 68 22 555

Calabi © 2024. All rights reserved.
6
1
0