Case: maatwerk bij versterken cross-culturele kennis Heineken medewerkers.

Scan maakt workshops persoonlijk

Medewerkers van Heineken Nederland Supply hebben intensief contact met klanten in 160 landen. Cultuurverschillen vormen daarbij een barrière . De training cross-culturele communicatie werd versterkt met een online tool die inzicht geeft over de persoonlijke competenties van de medewerker en waar ze te versterken.

Lees verder na de afbeeldingCase: maatwerk bij versterken cross-culturele kennis Heineken medewerkers.

Online scan maakt workshops persoonlijk

Het Heineken trainingsprogramma was erop gericht ruim 50 medewerkers effectiever te communiceren met andere culturen. De trainees zijn verantwoordelijk voor verschillende landen. Hun ervaring mèt en competenties op het gebied van cross-culturele communicatie zijn bij aanvang verschillend. Door eerst online vragen te stellen en medewerkers uit te nodigen ervaringen te delen wordt het onderwerp persoonlijk gemaakt. Iedere trainee krijgt inzicht waar hij of zij staat en op welke manier ze zich kunnen versterken.

Opzet van het blended programma

Het online programma vormt samen met twee workshops van ieder één dagdeel en een afsluitende evaluatie een compleet ‘blended’ trainingstraject.

Het online programma is gebouwd op het Calabi platform met inhoudsdeskundigen van Spot On Learning en Culture Inc.  Het bestaat uit een 'cross-cultural competences scan' en een aantal vragen over de eigen praktijk. De uitkomsten van de scan en de ingebrachte praktijkervaringen worden gebruikt om de workshops praktisch en persoonlijk in te vullen.

Eerst inzicht in eigen positie

De ‘cross-cultural communication scan’ laat trainees nadenken over een onderwerp waar ze dagelijks mee te maken hebben. Dit biedt een kapstok om eigen ervaring en kennis aan op te hangen. Ze worden zich bewust van hun aanpak en hun uitdagingen en dilemma's en krijgen zicht op wat er te kiezen valt. Tijdens de workshops gaan trainees hiermee aan het werk.

Meer motivatie, meer rendement

Het programma moet bijdragen aan zakelijke doelen. Onderzoek naar motivatie wijst uit dat leren door professionals meer oplevert als ze zelf invloed hebben op  leerdoelen en hoe die te behalen. De combinatie van online en offline zorgt ervoor dat iedere trainee voor ogen krijgt hoe de eigen cross-culturele competenties kunnen worden versterkt. Er wordt gewerkt met materiaal dat de trainees zelf hebben aangedragen. Dit zorgt voor meer rendement en praktische toepasbaarheid.

Van ‘awareness’ naar actie

De persoonlijke online meting is door de experts van Spot On Learning en Culture Inc methodologisch goed onderbouwd. Bij aanvang van de workshops is er zo zicht op wat de trainers en de trainees te doen staat. De trainers dragen tijdens de workshops kennis en een theoretisch kader aan. Maar vooral wordt er over de praktijk gesproken en worden de trainees aan het werk gezet. Individueel en in in groepen.

Niet alleen de trainees leren

Niet alleen de deelnemers leren. Heineken doet tegelijkertijd kennis op waarmee de organisatie kan worden versterkt. Het wordt duidelijker waar de organisatie en de deelnemende teams staan. Er is meer zicht op waar men individueel en collectief mee worstelt, op de motivatie en wat er al in huis is en wat nog aandacht vraagt. De evaluatie liet zien dat deelnemers het programma goed waardeerden en zagen als nuttig voor de dagelijkse praktijk.

Calabi
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
020 68 22 555

Calabi © 2024. All rights reserved.
6
1
0